Vedtekter

Her finner du gjeldende vedtekter for IFIN. Klikk på filvedlegget for å lese om formål, struktur og oppgaver.