Styret

IFINs styre velges på årsmøte for fire år av gangen. Dersom du ønsker å kontakte IFIN, kan du klikke på en av epostadressene nedenfor, eventuelt kopiere den inn i et epostprogram. Du kan selvsagt også ringe eller sende sms.

Styreleder
Sylvi Storvik – FK Kaval
Epost: sylvistorvik@yahoo.no
Mobil: 900 57 444

Sekretær og årsmøteansvarlig
Torunn Mo – Stavanger IFK
Epost: torunn.mo@outlook.com
Mobil: 913 45 517

 

 

Økonomiansvarlig
Gjertrud Høverstad – Hamar IF
Epost: gjerthoe@online.no
Mobil: 920 97 834

 

Kurs- og aktivitetsansvarlig
Rolf Reitan – Bergen IF
Epost: rolfrei99@gmail.com
Mobil: 906 73 751