Gamle GAIDA

Her ligger noen pdf-er av det gamle medlemsbladet GAIDA – nordisk tidsskrift for internasjonal folkedans.

Dersom du har papirutgaver som andre kan ha glede av, kan du skanne og sende som pdf til kurs- og aktivitetsansvarlig i IFIN-styret. Filvedlegget bør ikke være større enn 2-3 MB.

De skannede versjonene har litt ulik kvalitet, noe som blant annet skyldes at trykksverten har slått gjennom papiret. Forhåpentligvis er stoffet likevel lesbart og gir gjenkjenningsglede for mange.