Historikk

Her vil vi etterhvert legge ut IFINs historie. Medlemmer som har Gaida-blad i skannet versjon bes sende dem til IFINs styre, som kan sørge for publisering.

Oversikten over IFINs kurs, treff og turnéer viser hvilke instruktører som har vært leid inn siden 1978.

Historikkdokumentet viser kort oppsummering av IFINs historie samt oversikt over årsmøtene.

Gamle Gaida