Handlingsplan

IFIN-styret arbeider etter en handlingsplan som godkjennes av årsmøtet. Handlingplanen for 2022-2023 ble vedtatt på årsmøtet i Bergen 21.-22. oktober 2022.