Årsmøte

Sandefjord IFK er valgt som teknisk arrangør for neste IFIN-årsmøte, som vil finne sted 10.-11. februar 2024.

Sakspapirer er nå sendt til medlemsklubbene. Papirene vil også bli delt ut på årsmøtet.

I vedlegget under finner du protokoll fra årsmøtet i Bergen 21.-22. oktober 2022.

Reisefordeling

«Reiseutgiftene til delegatene (1 fra hver klubb) blir fordelt mellom klubbene i forhold til antall medlemmer per 31. desember året før årsmøteåret. Klubber som ikke sender representant til årsmøtet er også med på utgiftsdekningen. Reiseutgifter for eventuell bisitter dekkes av den enkelte klubb. Alle oppfordres til å reise på billigste måte.»