Årsmøte

Lågen IFK er valgt som teknisk arrangør for neste IFIN-årsmøte, som vil finne sted 14.-15. februar 2026.

Sakspapirer blir sendt til medlemsklubbene i god tid før årsmøtet, normalt rundt midten av november året før årsmøtet. Papirene vil også bli delt ut på årsmøtet.

I vedlegget under finner du protokoll fra årsmøtet i Sandefjord 10. og 11. februar 2024.

Reisefordeling

«Reiseutgiftene til delegatene (1 fra hver klubb) blir fordelt mellom klubbene i forhold til antall medlemmer per 31. desember året før årsmøteåret. Klubber som ikke sender representant til årsmøtet er også med på utgiftsdekningen. Reiseutgifter for eventuell bisitter dekkes av den enkelte klubb. Alle oppfordres til å reise på billigste måte.»