Om IFIN

IFIN er en ideell paraplyorganisasjon for danseklubber, orkestre og kor som alle har felles interesse for internasjonal folkedans og musikk, fortrinnsvis fra balkanområdet.

IFIN har som oppgave å være bindeledd mellom medlemmene. Faste arrangementer er dansekurs med ulike instruktører og festival for medlemmene.

Vedtekter  |  Handlingsplan

Årsmøte  |  Økonomi

Styret  |  Resyme styremøter

Historikk  |  Gamle Gaida