Resymé fra styremøte i Fredrikstad

Helgen 20.-21. november møtte styret til møte i Fredrikstad. Hovedsaken på dette møtet er å ferdigstille alle årsmøtedokumentene som skal sendes til IFINs medlemsklubber. Styret er godt i rute med årsmøteforberedelsene og håper på godt oppmøte i Bergen i februar. Se vedlegg for saker som var på dagsorden.