Resymé fra styremøte

Styret har igjen hatt styremøte må Teams, og hovedsaken er fortsatt forberedelser til årsmøte i Bergen.

Alle dansevenner ønskes en god sommer, og så håper vi alle på en sterkt økende danseaktivitet til høsten!