Resymé fra IFIN-styremøte

IFIN-styret har hatt sitt første fysiske og dermed «ordentlige» styremøte etter årsmøtet i Bergen i oktober. Møtet fant sted i Tananger siste helga i januar. Det var mange saker på dagsorden; de viktigste dreide seg om neste årsmøte, som finner sted i Sandefjord, neste IFIN-turn´e og ikke minst høstens IFIN-festival i Sarpsborg i september. Se vedlegg for mer informasjon.