Papirer fra årsmøtet 2018

IFIN-styret takker for gode diskusjoner og mange innspill under årsmøtet i Porsgrunn i februar. Samtidig en stor takk til Grenlandsklubben, som var teknisk arrangør for årsmøtet. Årsmøteprotokoll, handlingsplan og budsjett er nå publisert.

Neste IFIN-årsmøte er i februar 2020 og vil bli avholdt i Stavanger.