Nytt fra årsmøtet i Drøbak i februar 2016

Årsmøteprotokoll og vedtatt handlingsplan for neste toårsperiode er nå publisert. Klikk på OM IFIN i venstre meny – der finner du dokumentene som pdf-filer. Det ble ikke gjort endringer i vedtektene, som ligger publisert under samme fane.