Informasjon fra IFINs valgkomité og styre er sendt til alle klubber

I disse dager mottar alle kontaktpersoner i danseklubbene og orkestrene brev fra IFINs valgkomité om hvilke verv som skal fylles i neste periode – og i det hele hva som må være på plass i god tid før årsmøtet i Stavanger i 2020.

I tillegg kan klubbene melde saker til årsmøtet og får en påminning om det.

I løpet av høsten vil klubbene også få spørsmål om nye turnéansvarlige for 1921/1922 og om arrangør av IFIN-festival om to år.

Alle kontaktpersoner bes om å videreformidle mottatt informasjon til de respektive klubbstyrene slik at informasjon og forespørsler blir håndtert og diskutert med klubbenes medlemmer. Både valgkomité og IFIN-styre håper på god og positiv respons!