IFIN-årsmøtet utsettes til 22.-23. oktober

IFIN-årsmøtet 2022 utsettes til høsten. Det ble konklusjonen etter myndighetens oppdaterte smittetall i januar og utsiktene til økt smitte i tiden framover. Styret ønsker at flest mulig klubber sender delegater og bisittere til årsmøtet, og vurderingen ble at sjansen for dette øker betraktelig dersom årsmøtet skyves til høsten. Det er praktiske årsaker som gjør at årsmøtet blir såpass seint utpå høsten som 22.-23. oktober.

Årsmøtet holdes som planlagt på Grand Hotel Terminus i Bergen. Innholdet i årsmøtet og priser blir som planlagt i henhold til papirene som allerede er sendt ut, men for ordens skyld vil styret sende ut papirer med ny dato og ny påmeldingsfrist.

Det som også er klart, er at det dessverre ikke lar seg gjøre å få på plass IFIN-turné til høsten. Styret satser imidlertid på bedre tider og IFIN-turné våren 2023. Bjørg Graven og Torgunn Sørensen fra Sandefjord IFK har tatt på seg ansvaret for IFIN-turnéene vår 2023 og høst 2024, og de vil i løpet av våren gå i gang med planleggingen av neste års turné.