IFIN-årsmøtet 2024 er historie

En stor takk til Sandefjord IFK, som var teknisk arrangør av IFINs årsmøte i 2024. Årsmøtet 10.-11. februar samlet 11 delegater og fire bisittere, i tillegg til ordstyrer, valgkomitéleder og styret. Det ble en helg med gode diskusjoner og mange innspill – og med festmiddag lørdag kveld for både tilreisende og medlemmer i Sandefjord-klubben.

ORK sørget for taffelmusikk før middag og for dansemusikken utover kvelden.

Årsmøtet ble avsluttet før lunsj søndag 11. februar.