Har dere saker til årsmøtet i IFIN?

Alle medlemsklubbene har nå fått brev om frist for å sende saker til IFINs årsmøte, som blir arrangert i Sandefjord helgen 10. og 11. februar 2024. Frist for å melde saker til årsmøtet er 1. november.