Årsmøtet 2016 i Drøbak

Årsmøtet i 2016 avholdes på Reenskaug hotell i Drøbak 13. og 14. februar 2016. Dokumentene til årsmøtet er publisert i pdf-format på denne siden. De er også sendt som epost til klubbenes kontaktpersoner. Det vil ikke bli sendt papirversjoner via posten til klubbene.