Pevaj

Koret Pevaj, med medlemmer blant annet fra Oslo internasjonale folkedansklubb ( OIFK), startet våren 1979 i forbindelse med 15-årsjubileet til OIFK. Det ble feiret på Vestopplands folkehøgskole i Brandbu, med makedonsk bryllup og dertil hørende tradisjonelle bryllupsskikker og -sanger.

Kontaktpersoner:
Kari Ormerod           ksorm@yahoo.no                  22 14 50 36
Veslemøy Arsky       veslemoyarsky@yahoo.no    67 14 61 86

Øvelse hver annen søndag hos medlemmene, vi varierer mellom åtte og ti medlemmer. I de senere år har vi vært bare damer, men har også hatt med to menn.

Vi synger fortrinnsvis originale folkesanger på originalspråkene, men også noen slike sanger i arrangert utgave for kor. Hovedandelen av sanger kommer fra forhenværende Jugoslavia (Kosova, Kroatia, Makedonia og Serbia) og andre balkanland (Bulgaria, Hellas og Romania). Vi synger også sanger fra Latvia, Litauen, Polen, Russland, Slovakia, Tsjekkia, Tyrkia og Ungarn. Sanger fra Skandinavia og vest-Europa ellers, inkludert engelskspråklige som også synges i USA og Canada, står også på programmet. Fjernere himmelstrøk er representert ved Sør-Afrika, Mexico, Ecuador, Påskeøya og Sri Lanka.

Vi samarbeider med koret Ester i Sandefjord og koret Kitka i København, som er en søsterorganisasjon til folkedansklubben Crihalma.

Pevaj har produsert én cd med ”Gamle serbiske bysanger”, og én med ”Sanger for barn om kvelden”, som stort sett er vuggesanger fra mange land.