Trondheim IFK

Kontaktperson: Anne Dragvik (leder)
Tlf: 413 22 031
Epost: annedrag@online.no

Dansekvelder: onsdager 19.00-21.00 på Håndtverker’n, Vår Frues Strete 9.

Siste onsdag i måneden er det kurvfest 19.00-22.00 samme sted kl. 19.00-22.00.