OIFK

Adresse: Anne-Grete Granseth, Ullevålsveien 96 B, 0101, 0451 Oslo
Kontaktperson: Anne-Grete Granseth
Mobil: 970 81862.
Epost: agranset@online.no og Rønnaug Bø: ronnaugb@gmail.com

Hjemmeside: www.oifk.org

Dansekvelder: mandager kl. 19.45 -21.50