Hamar IF

Kontaktperson:
Bjørg Tronshart, Sportsvegen 2, 2312 Ottestad
Mobil: 907 43 859
Epost: bjorg.tronshart@gmail.com

Vi danser på Steinerskolen i Stange hver tirsdag kl. 18.30-20.00.