Den Glade Bakfot

Adresse: Gea Alma, Belsjø Platå 14, N-1440 DRØBAK
Kontaktperson: Gea Alma
Mobil: 450 65 268
E-post: geeskealma@hotmail.com

Dansekvelder: onsdager kl. 19.00-21.00 på Dyrløkkeåsen skole, Hegreveien 12, 1440 Drøbak