Resymé fra styremøte i Stavanger

Det nye IFIN-styret hadde sitt første styremøte for en liten uke siden og et kort resymé finner du i vedlegget under. Et av punktene gjelder høstens IFIN-turné, som per idag henger i en tynn tråd. Kontaktpersonene i de påmeldte klubbene har fått epost angående dette fra de turnéansvarlige i Kaval.