Musikk- og dansereise til Bulgaria sommeren 2018

I perioden 25. juli – 4. august er det mulighet for å lære bulgarsk folkedans i familien Stanevs folkloredanssenter. Danselærere er Irena Staneva, Julian Stanev og Belcho Stanev. I programmet er det også lagt inn besøk på den internasjonale folklorefestivalen i Varna.

 

 

Filvedlegg