Danseferier

På denne siden kan IFIN publisere informasjon om danseferier arrangert av andre klubber og enkeltpersoner. Medlemmer i IFINs danseklubber kan sende en kort tekst (maks tre-fire setninger) og pdf med informasjon om kurset til IFIN-styret.

Se linker under for planlagte danseturer.