Kontakt

Dersom du ønsker å kontakte IFIN-styret, kan du klikke på en av epostadressene nedenfor, eventuelt kopiere den inn i et epostprogram. Nyheter/saker for publisering på nettsiden sendes til torunn.mo@outlook.com

Styreleder: Torunn Mo – torunn.mo@outlook.com

Sekretær og årsmøteansvarlig: Randi Granli – granlirandi@gmail.com

Økonomiansvarlig: Gjertrud Høverstad  – gjerthoe@online.no

Kurs- og aktivitetsansvarlig: Rolf Reitan – rolfrei99@gmail.com

Kontaktinformasjon til alle klubber, kor og orkester er tilgjengelig under ‘medlemmer’.

Valgkomité:
Anne Nereng – Kaval. Epost: anne.nereng@gmail.com
Elsa Nitter – Ørsta/Volda IFL. Epost: evnitter@gmail.com
Anne Dragvik – Trondheim IFK. Epost: annedrag@online.no