Kontakt

Dersom du ønsker å kontakte IFIN-styret, kan du klikke på en av epostadressene nedenfor, eventuelt kopiere den inn i et epostprogram. Nyheter/saker for publisering på nettsiden sendes til rolfrei99@gmail.com eller til  torunn.mo@outlook.com

Styreleder: Sylvi Storvik – sylvistorvik@yahoo.no

Sekretær og årsmøteansvarlig: Torunn Mo – torunn.mo@outlook.com

Økonomiansvarlig: Gjertrud Høverstad  – gjerthoe@online.no

Kurs- og aktivitetsansvarlig: Rolf Reitan – rolfrei99@gmail.com

Kontaktinformasjon til alle klubber, kor og orkester er tilgjengelig under ‘medlemmer’.

Valgkomité:
Anne Nereng – Kaval. Epost: anne.nereng@gmail.com
Randi Granli – Borg IFK. Epost: granlirandi@gmail.com
Gunn Alice Lersveen – Hamar IF. Epost: gce@ringsaker.kommune.no