Oppdaterte årsmøtepapirer sendt ut

Medlemsklubbene har nå fått til sendt oppdaterte årsmøtepapirer. Det dreier seg stort sett om endring av datoer og tidsfrister – innholdet for øvrig er det samme. I tillegg er det laget et vedlegg til årsmeldingen for 2020-2021.

Alle papirene er også publisert på hjemmesiden.

Styret håper på godt oppmøte i Bergen og ønsker alle dansevenner en god dansevår, -sommer og -høst!