Styret

IFINs styre velges på årsmøte for fire år av gangen. Dersom du ønsker å kontakte IFIN, kan du klikke på en av epostadressene nedenfor, eventuelt kopiere den inn i et epostprogram.

Sol RøeStyreleder
Sol Røe  –  sol.roe@hotmail.com
Mobil: 900 45 924

 

 

Liv Kristina KjosSekretær og årsmøteansvarlig
Liv Kristina Kjos  – liv.kjos@gmail.com
Mobil: 911 62 766

 

RønnaugØkonomiansvarlig
Rønnaug Bø – ronnaug.bo@nrk.no
Mobil: 450 46 786

 

12250077_10206145095606723_5932572666202850917_n

Kurs- og aktivitetsansvarlig
Torunn Mo – torunn.mo@lyse.net
Mobil: 913 45 517