Styret

IFINs styre velges på årsmøte for fire år av gangen. Dersom du ønsker å kontakte IFIN, kan du klikke på en av epostadressene nedenfor, eventuelt kopiere den inn i et epostprogram.

12250077_10206145095606723_5932572666202850917_nStyreleder
Torunn Mo – Stavanger IFK
Epost: torunn.mo@outlook.com
Mobil: 913 45 517

Sekretær og årsmøteansvarlig
Randi Granli – Borg IFK
Epost: granlirandi@gmail.com
Mobil: 988 10 118

Økonomiansvarlig
Gjertrud Høverstad – Hamar IF
Epost: gjerthoe@online.no
Mobil: 920 97 834

Kurs- og aktivitetsansvarlig
Bjørg Graven – Sandefjord IFK
Epost: bjorg.graven@gmail.com
Mobil: 920 68 306