Handlingsplan

Ny handlingsplan for perioden 2018 og 2019 ble vedtatt på årsmøtet i Porsgrunn 9. og 10. februar 2018. Se vedlegg.