Handlingsplan

Ny handlingsplan for perioden 2020 og 2021 ble vedtatt på årsmøtet i Stavanger 8. og 9. februar 2020. Se vedlegg.