Årsmøte

Bergen IF (BIF) er valgt som teknisk arrangør for neste årsmøte, som vil finne sted 12. og 13. februar 2022. Alle sakspapirer til dette møtet blir sendt klubbene og publisert på denne siden innen utgangen av november 2021.

Stor takk til alle klubbene som deltok på årsmøtet i februar 2020 – og til Stavanger IFK for godt tilrettelagt arrangement!

Reisefordeling

«Reiseutgiftene til delegatene (1 fra hver klubb) blir fordelt mellom klubbene i forhold til antall medlemmer per 31. desember året før årsmøteåret. Klubber som ikke sender representant til årsmøtet er også med på utgiftsdekningen. Reiseutgifter for eventuell bisitter dekkes av den enkelte klubb. Alle oppfordres til å reise på billigste måte.»