Årsmøte

Bergen IF (BIF) er valgt som teknisk arrangør for neste IFIN-årsmøte, som vil finne sted 22.-23. oktober 2022. Grunnet koronasituasjonen måttet møtet flyttes fra februar til oktober.

Oppdaterte sakspapirer ble sendt til medlemsklubbene i mai. Papirene vil også bli delt ut til deltakerne på årsmøtet.

Reisefordeling

«Reiseutgiftene til delegatene (1 fra hver klubb) blir fordelt mellom klubbene i forhold til antall medlemmer per 31. desember året før årsmøteåret. Klubber som ikke sender representant til årsmøtet er også med på utgiftsdekningen. Reiseutgifter for eventuell bisitter dekkes av den enkelte klubb. Alle oppfordres til å reise på billigste måte.»