Årsmøte

Årsmøtet 2018 finner sted i Porsgrunn 9.-11. februar. Grenland IFK er  teknisk arrangør.

Årsmøtet 2016 ble avholdt i Drøbak 13. og 14. februar. Protokoll frå årsmøtet ligger som vedlegg nederst på siden.

Reisefordeling

«Reiseutgiftene til delegatene (1 fra hver klubb) blir fordelt mellom klubbene i forhold til antall medlemmer per 31. desember året før årsmøteåret. Klubber som ikke sender representant til årsmøtet er også med på utgiftsdekningen. Reiseutgifter for eventuell bisitter dekkes av den enkelte klubb. Alle oppfordres til å reise på billigste måte.»