Årsmøte

Stavanger IFK blir teknisk arrangør av neste årsmøte, som vil finne sted 8. og 9. februar 2020. Alle sakspapirer til dette møtet blir sendt klubbene og publisert på denne siden innen utgangen av november 2019.

Stor takk til alle klubbene som deltok på årsmøtet i februar 2018 – og til Grenland IFK for godt tilrettelagt arrangement!

Reisefordeling

«Reiseutgiftene til delegatene (1 fra hver klubb) blir fordelt mellom klubbene i forhold til antall medlemmer per 31. desember året før årsmøteåret. Klubber som ikke sender representant til årsmøtet er også med på utgiftsdekningen. Reiseutgifter for eventuell bisitter dekkes av den enkelte klubb. Alle oppfordres til å reise på billigste måte.»

 

Filvedlegg