Årsmøte

Bergen IF (BIF) er valgt som teknisk arrangør for neste IFIN-årsmøte, som vil finne sted 12. og 13. februar 2022. Alle sakspapirer til møtet ble sendt klubbenes kontaktpersoner i slutten av november. Papirene vil også bli delt ut til deltakerne på årsmøtet.

Reisefordeling

«Reiseutgiftene til delegatene (1 fra hver klubb) blir fordelt mellom klubbene i forhold til antall medlemmer per 31. desember året før årsmøteåret. Klubber som ikke sender representant til årsmøtet er også med på utgiftsdekningen. Reiseutgifter for eventuell bisitter dekkes av den enkelte klubb. Alle oppfordres til å reise på billigste måte.»