Orkestre


Orkestrene ORK og Ulaband er medlemmer av IFIN.

Kontaktperson: Bjørn Jakobsen
Tlf: 33 33 09 74 eller 959 91 166
Epost: bjorn1939@gmail.com

Adresse: Bjørn Jakobsen
Åsgårdstrandveien 298
3153 TOLVSRØD

Ulaband holder til i Sandefjord.

Kontaktperson:
Øyvind Larsen
Tlf: 33 46 06 81
E-post: oyhei@online.no