Trondheim IFK

Kontaktperson: Åse Myhre (leder)
Tlf: 480 08 675
Epost: ase-my@online.no

Dansekvelder: onsdager 19.00-21.00 på Håndtverker’n, Vår Frues Strete 9.

Siste onsdag i måneden er det kurvfest 19.00-22.00 samme sted kl. 19.00-22.00.