Borg IFK

Adresse: Lilly Graham, Lyngstien 14, N-1719 GREÅKER
Kontaktperson: Lilly Graham, mobil 416 74 775
Epost: lilgrah@gmail.com   Klubbens Facebook-side

Dansekvelder: onsdager kl. 18.45-21.30 på Folkets Hus, Greåker