IFIN-turné

Høstens IFIN-turné med Dilyana Kurdova er avsluttet, og arbeidet med turnén vår 2019 er godt i gang. De ansvarlige for denne turnéen er Anne Nereng, Guro Marie Skrautvol og Sylvi Storvik fra Kaval.

Oversikt over turneen mars 2019

Disse turnéene er et årlig tilbud til alle IFINs medlemsklubber. Formålet er å gi tilbud som kan utvide danserepertoaret og skape forståelse for folkedans, -musikk og -kultur fra ulike land. Instruktørene hentes oftest fra utlandet.

Dersom du har tips om instruktører som kan være aktuelle for en IFIN-turne, kan du ta kontakt med kurs- og aktivitetsansvarlig i IFIN-styret: torunn.mo@lyse.net

 

 

 

 

 

Filvedlegg