IFIN-turné

De turneansvarlige i Kaval (Anne Nereng, Guro Skrautvol og Sylvi Storvik) er i rute med planleggingen av turnéen høst 2020. Sykdom i instruktørens familie og uvisshet rundt koronasituasjonen gjør imidlertid at arbeidet foreløpig er lagt på is. En endelig beslutning blir tatt til høsten, eller tidligere, dersom situasjonen tilsier det.

Gea Alma og Marianne Jakset (Den Glade Bakfot) er ansvarlige for turneene i 2021-2022.

Disse turnéene er et årlig tilbud til alle IFINs medlemsklubber. Formålet er å gi tilbud som kan utvide danserepertoaret og skape forståelse for folkedans, -musikk og -kultur fra ulike land. Instruktørene hentes oftest fra utlandet.

Dersom du har tips om instruktører som kan være aktuelle for en IFIN-turne, kan du ta kontakt med Bjørg Graven, som er kurs- og aktivitetsansvarlig i IFIN-styret. Hennes epost er: bjorg.graven@gmail.com