IFIN-turné

Disse turnéene er et årlig tilbud til alle IFINs medlemsklubber. Formålet er å gi tilbud som kan utvide danserepertoaret og skape forståelse for folkedans, -musikk og -kultur fra ulike land. Instruktørene hentes oftest fra utlandet.

Velko Yovkov fra Bulgaria er instruktør på IFIN-turnéen 2017, som arrangeres i perioden 6.-31. mars. De ti klubbene som skal ha kurs, har fått tilsendt informasjon om tider og priser.

OVERSIKT REISERUTE IFIN-TURNÉ 2017

IFIN-turné 2017 Velko Yovkov

Dersom du har tips om instruktører som kan være aktuelle for en IFIN-turne, kan du ta kontakt med kurs- og aktivitetsansvarlig i IFIN-styret: torunn.mo@lyse.net

IFIN-turnéen 2015 ble gjennomført med Sani Rifati fra Kosovo som instruktør. På turneen høsten 2016 var Lillian Apetri instruktør.

 

 

 

Filvedlegg