Kontakt

Dersom du ønsker å kontakte IFIN-styret, kan du klikke på en av epostadressene nedenfor, eventuelt kopiere den inn i et epostprogram. Nyheter/saker for publisering på nettsiden sendes til torunn.mo@lyse.net

Styreleder: Sol Røe – sol.roe@hotmail.com

Sekretær og årsmøteansvarlig: Liv Kristina Kjos –  liv.kjos@gmail.com

Økonomiansvarlig: Gjertrud Høverstad  – gjerthoe@online.no

Kurs- og aktivitetsansvarlig: Torunn Mo  –  torunn.mo@lyse.net

Kontaktinformasjon til alle klubber, kor og orkestre er tilgjengelig under ‘medlemmer’.

Valgkomité:
Siren Simpson – Bergen IF.  Epost: sirsim@online.no
Elsa Nitter – Ørsta/Volda IFL. Epost:
Lillian Rødsten – Stavanger IFK. Epost: lillia-r@hotmail.no