Resymé fra IFINs styremøte i Hamar

IFIN har hatt styremøte – nr. 5 i årsmøteperioden – og et kort resymé finner du i vedlegget nederst på siden. Viktigste tema på dagsorden var forberedelser til neste årsmøte, som finner sted i Stavanger 8.-9. februar 2020.

Innkalling og årsmøtepapirer vil bli sendt ut innen utgangen av november, men IFIN-styret oppfordrer klubbene til å bestemme seg for hvem som skal representere klubben allerede nå. Alle klubber kan sende én delegat og én bisitter.

 

Informasjon fra IFINs valgkomité og styre er sendt til alle klubber

I disse dager mottar alle kontaktpersoner i danseklubbene og orkestrene brev fra IFINs valgkomité om hvilke verv som skal fylles i neste periode – og i det hele hva som må være på plass i god tid før årsmøtet i Stavanger i 2020.

I tillegg kan klubbene melde saker til årsmøtet og får en påminning om det.

I løpet av høsten vil klubbene også få spørsmål om nye turnéansvarlige for 1921/1922 og om arrangør av IFIN-festival om to år.

Alle kontaktpersoner bes om å videreformidle mottatt informasjon til de respektive klubbstyrene slik at informasjon og forespørsler blir håndtert og diskutert med klubbenes medlemmer. Både valgkomité og IFIN-styre håper på god og positiv respons!

Resymé fra styremøte 7. og 8. februar

Gjertrud Høverstad, Sol Røe, Liv Kristina Kjos og Torunn Mo.

Torsdag 7. og fredag 8. februar hadde IFIN-styret sitt første møte i 2019. Møtet fant sted i Tananger utenfor Stavanger. I forbindelse med møtet var styret også på befaring på Thon Hotel Maritim i Stavanger, der IFIN-årsmøtet 2020 skal arrangeres. I vedlegget under finner du kort beskrevet hva som ellers var tema på styremøtet.

Styrets neste møte vil finne sted i Oslo i forbindelse med IFIN-festivalen.

Resymé fra styremøte oktober 2018

Styret i IFIN avholdt styremøte i Bergen 25. og 26. oktober, og et kort resymé er nå publisert. De viktigste sakene gjaldt årsmøtet 2020, status på turnéer og festival, samt klubbenes respons på spørreskjema om instruktør-/danselederkurs. Resyméet ligger som pdf nederst på siden.

Liv Kristina Kjos, Torunn Mo, Gjertrud Høverstad og Sol Røe etter avsluttet styremøte i Bergen.

Papirer fra årsmøtet 2018

IFIN-styret takker for gode diskusjoner og mange innspill under årsmøtet i Porsgrunn i februar. Samtidig en stor takk til Grenlandsklubben, som var teknisk arrangør for årsmøtet. Årsmøteprotokoll, handlingsplan og budsjett er nå publisert.

Neste IFIN-årsmøte er i februar 2020 og vil bli avholdt i Stavanger.