Resymé fra styremøte oktober 2018

Styret i IFIN avholdt styremøte i Bergen 25. og 26. oktober, og et kort resymé er nå publisert. De viktigste sakene gjaldt årsmøtet 2020, status på turnéer og festival, samt klubbenes respons på spørreskjema om instruktør-/danselederkurs. Resyméet ligger som pdf nederst på siden.

Liv Kristina Kjos, Torunn Mo, Gjertrud Høverstad og Sol Røe etter avsluttet styremøte i Bergen.

Papirer fra årsmøtet 2018

IFIN-styret takker for gode diskusjoner og mange innspill under årsmøtet i Porsgrunn i februar. Samtidig en stor takk til Grenlandsklubben, som var teknisk arrangør for årsmøtet. Årsmøteprotokoll, handlingsplan og budsjett er nå publisert.

Neste IFIN-årsmøte er i februar 2020 og vil bli avholdt i Stavanger.